Home About US Service Products NEWS FAQ E-Newsletter NEWS
 
  องค์กรเอกชนอื่นๆ
 
:: บริษัท โอจีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด :: เลือกใช้ SRAN Light LT100 Hybrid

บริษัทโอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทแห่งแรกของโอ จี เอ กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้นำในเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลอัตโนมัติหรือ Automatic Data Collection (ADC) รวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลหรือ Information Managementได้นำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดของการพิมพ์ การสแกนบาร์โค้ด และเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ประเภทคอมพิวเตอร์พกพา (Portable device ) และอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย ( station on-line device ) และครอบคลุมตั้งแต่คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลขนาดพกพา ไปจนถึงเทคโนโลยีที่สามารถส่งและสแกนข้อมูลไปยังเครือข่ายได้ทันที ผ่านคลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย รวมถึงอุปกรณ์พื้นฐานที่มีความจำเป็นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการทำให้เทคโนโลยี ADC มีความสมบูรณ์มากที่สุด

บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสูซิ่ง จำกัด:: เลือกใช้ SRAN LT100 Hybrid

บริษัท โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้ก่อตั้ง บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด ในปี พ.ศ. 2521 เพื่อให้บริการเช่าซื้ออุปกรณ์ และเริ่มทำธุรกิจลีสซิ่งรถยนต์ในปี พ.ศ. 2544 

ไทยโอริกซ์เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจลีสซิ่งในประเทศไทยนับแต่เริ่มต้นและได้มีส่วนผลักดันที่สำคัญของการนำเสนอและให้บริการผลิตภัณฑ์ลีสซิ่งอันเป็นที่ยอมรับของตลาดการเงินปัจจุบันอย่างกว้างขวาง 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน):: เลือกใช้ SRAN LT500 Hybrid

ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม 2532 เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 800MHz และ 1800MHz โดยได้รับสัมปทานจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 6 กันยายน 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,744,161,260 บาท เป็นทุนชำระแล้ว 4,735,622,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,367,811,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท

ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยให้ก้าวหน้า รัฐบาลมีนโยบายอนุญาตให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนมีส่วนร่วม ในการให้บริการ ภายใต้สัญญาสัมปทานซึ่งอยู่ในรูปแบบ สร้าง-โอน-ดำเนินการ หรือ Built-Transfer-Operate (BTO) จากรัฐวิสาหกิจ 2 ราย ซึ่งในปัจจุบันได้แปรสภาพกิจการ เป็นบริษัทจำกัดมหาชน คือบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (ทีโอที) (ชื่อเดิม คือ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (ทศท.) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (กสท.)

บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด:: เลือกใช้ SRAN LT50

 

การเดินทางที่ยาวนาน และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จากอีดตจนถึงปัจจุบันเคียวเซร่าประเทศไทย "เล็กๆ ไม่... ใหญ่ๆ ทำ" อาจฟังดูคุ้นหูกับสโลแกนนี้ ซึ่งเราย้อนเวลากลับไปเมื่อ 25 ปีที่แล้ว หากกล่าวถึงเครื่องถ่ายเอกอสารแล้ว "มิต้า" ก็เป็นหนึ่งในชื่อลำดับต้นๆที่ลูกค้าต่างๆจะต้องนึกถึง ชื่อของเครื่องถ่ายเอกสารที่มีความทนทาน และประหยัด จากระยะเวลาที่แปรเปลี่ยนไป ยาวนานกว่า 25 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการสรรค์สร้างสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านงานเอกสารและงานพิมพ์ ที่มีความหลากหลายและมุ่งเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านความประหยัดให้กับลูกค้า ทำให้สินค้าเราและบริการของเราอยู่ในใจของลูกค้าตลอดมา

บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด::เลือกใช้ SRAN LT50

บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูลให้กับภาคอุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในเจ็ดสาขาของ Netmarks Inc. ในประเทศญี่ปุ่น เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เน็ตมาร์ค เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเป็น System Integrator (SI) คือ เป็นเหมือนกับผู้รับเหมาในงานระบบเครือข่าย เนื่องจากความแตกต่างของความต้องการใช้งานระบบเครือข่ายข้อมูลที่หลากหลาย เน็ตมาร์ค จึงมีการให้บริการในหลากหลายรูปแบบ และหลายระดับตามความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยมีการให้บริการตั้งแต่การจัดเตรียมขั้นพื้นฐานของระบบเครือข่ายจนถึงการจัดสรรซอฟท์แวร์เฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมนั้นๆ ทำให้เรามีบริษัทในเครืออีกสองบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อทำงานร่วมกันกับทีมเน็ตมาร์คเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน):: เลือกใช้ SRAN LT50, LT100 Hybrid, LT500 Hybrid

 บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้ดำเนินการจัดทำสมุดหน้าขาวและหน้าเหลืองไทยแลนด์เยลโล่ เพจเจส อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2534  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสื่อธุรกรรมที่สมบูรณ์ทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดบริการที่สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เราจึงได้พัฒนาบริการรูปแบบใหม่ให้เข้าถึงครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้มากยิ่งขึ้น 

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด:: เลือกใช้ SRAN LT500 Hybrid

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เดิมชื่อ บริษัท เดินรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยจัดตั้งขึ้นเริ่มแรกในนามบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการ โครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ให้ขัดกับพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ที่บริษัทเดินรถไฟฟ้า จะต้องเป็นเอกชนอย่างเดียวเท่านั้น โดยความเห็นในการจัดตั้งบริษัทนี้ ส่วนหนึ่งมาจาก ความไม่ยินยอมของคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ บอร์ด ร.ฟ.ท. ที่ลงความเห็นไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดของ พรบ. และแสดงทีท่าว่าไม่ยินยอมที่จะเปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในรูปแบบการว่าจ้างให้เอกชนเข้ามาเดินรถ และต้องการที่จะนำโครงการมาดำเนินการด้วยตนเอง

บริษัท เอ็มซี สยาม โลจีสติคส์ จำกัด:: เลือกใช้ SRAN LT50

 

We are one of the biggest liquid chemicals Tank Terminal in Thailand. Our business has been started since 1972.

::บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด::เลือกใช้ SRAN Light LT100 Hybrid

ดีเคเอสเอชเป็นผู้นำอันดับหนึ่ง ในการให้บริการด้านการขยายตลาด โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เราเชื่อมต่อบริษัทของคุณกับ
หุ้นส่วนทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ ทำให้ธุรกิจสามารถขยายในตลาดใหม่ และเติบโตในตลาดที่มีอยู่เดิม
        เรานำเสนอบริการแบบครบวงจรที่รวมไปถึงกระบวนการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การจัดหาแหล่งผลิต วางแผนการตลาด กระจายสินค้าและโลจิสติกส์ ตลอดจนให้บริการหลังการขาย ให้กับสินค้าหลากหลายประเภท

::Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand)Co.,Ltd::เลือกใช้ SRAN LT50 Hybrid

Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand)Co.,Ltd Produces high quality products - Room Air
Conditioners,Packaged Air Conditioners and City Multi VRF - For home, business and industry in order
to satisfy by various kinds of customer

::บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) :: เลือกใช้ SRAN Light LT50

ระยองไวร์ฯ คือผู้ผลิตลวดเหล็กที่มีคุณภาพ คำนึงถึงความสำคัญในการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่น

:: บริษัท วัชรพล จำกัด (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) :: เลือกใช้ SRAN Light LT500 Hybrid

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นหน่วยงานเทียบเท่าแผนก สังกัดกองบรรณาธิการ เริ่มก่อตั้งในปี 2506 เรียกว่า
” แผนกข่าวภาพ - เอกสาร” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “แผนกประวัติ -ภาพ - ข่าว” ในปี 2518 ก่อนจะจัดตั้งเป็น
แผนก “ห้องสมุด” ในปี 2522 และเป็นแผนก “ศูนย์ข้อมูล” ในปี 2530 ศูนย์ข้อมูล มีภาระหน้าที่หลักในการ
ให้บริการแก่พนักงานใน กองบรรณาธิการที่เกี่ยวข้องกับงานข่าว ตลอด 24 ชั่วโมง โดยต้องทำหน้าที่รวบรวม
ข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ ฟิล์มและภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ รวมทั้งเอกสารข้อมูลอื่นๆ
ที่จำเป็นเพื่อใช้ประกอบการเขียนข่าว

:: บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด :: เลือกใช้ SRAN Light LT100 Hybrid

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมคุณภาพเยี่ยมระดับโลก
ได้เปิดทำการขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในฐานะบริษัทในเครือของกลุ่ม เฟรเซอร์
แอนด์ นีฟ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการค้าขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายครอบคลุมไปทั่วโลก
โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจพัสดุภัณฑ์
และธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

:: Toshiba Plant Systems & Services Corporation :: เลือกใช้ SRAN Light LT50

Toshiba Plant Kensetsu Co., Ltd. and Toshiba Engineering Corporation merged on
January 1, 2004, with combined operations carried out in the new company, Toshiba
Plant Systems & Services Corporation. This merger more effectively utilizes the
management resources of both previous companies and integrates business that
combines engineering, construction, and field services

:: Metal One (Thailand) Co, Ltd. :: เลือกใช้ SRAN Light LT100

We, Metal One are one of biggest steel trading company in Japan which is established in 2003,
a joint enterpriseof Mitsubishi Corp and Nissho Iwai Corp (Current Sojitz Corp) . We are handling
steel products mainly Japanese and other worldwide makers.

:: K.E. Land Co.,Ltd. :: เลือกใช้ SRAN Light LT100 Hybrid

Throughout each careful step in the creation of Grand Crystal, We determine to achieve the highest
standard to ensure home owners’ satisfaction described as “The Finest in Luxury Living”Beginning
with its prime location,innovative designs, superior construction and impressive attention to details,
we have a high confidence on building the dream home to meet our customer prestigious expectations.

:: บริษัท ฟิวเจอร์โอเอเซ็นเตอร์ (1996) จำกัด :: เลือกใช้ SRAN Light LT50

บริษัท ฟิวเจอร์โอเอเซ็นเตอร์ (1996) จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการรับออกแบบและติดตั้ง ระบบภาพ ระบบเสียง ระบบแสงโปรเจคเตอร์จอรับภาพ Visualizer เครื่องเสียงห้องประชุม เสียงประกาศไมโครโฟนชุดประชุม ห้องปฎิบัติการทางภาษา ห้องเรียนมัลติมีเดีย SoundLabVideo Conference CCTV Voting-RF ชุดควบคุมอัตโนมัติระบบเครื่อข่ายชุดผลิตสื่อ E-Learning ชุดผลิตสื่อโทรทัศน์ ฯลฯ

:: บริษัท เค ดี ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด :: เลือกใช้ SRAN SR- L

บริษัทในเครือบริษัทเคดีดีไอให้บริการจัดการ ติดตั้งและดูแลเครือข่าย Telecommunication ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เครือข่ายอินเตอร์เน็ท และเครือข่ายLAN ต่างๆ นอกจากนี้ยังให้บริการติดตั้งระบบการประชุมทางโทรทัศน์ (TV Conference) และบริการอื่นๆที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ผู้ใช้บริการของเราส่วนใหญ่คือบริษัทในเครือประเทศญี่ปุ่นอันมีสาขาในประเทศไทย

:: NCR (Thailand) Limited :: เลือกใช้ SRAN SR- ME

NCR is at the center of the self-service revolution, strategically poised between consumers who
demand fast, easy and convenient options, and businesses intent on increasing revenues,
building customer loyalty, reaching the contemporary consumer, and lowering their cost of operations.

:: Hutchinson Technology :: เลือกใช้ SRAN SR- SE

Hutchinson Technology, we derive a competitive advantage from our proven ability to develop
innovative products that solve problems for our customers and earn a return for our shareholders.
This ability is rooted in our culture of excellence.

:: บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด :: เลือกใช้ SRAN SR- SE

 ตลาดกลางขายส่งสี่มุมเมือง (ด้านเหนือ) ได้เปิดดำเนินการมาจนถึง ปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 24 ปี บนเนื้อที่กว่า ๑๐๐ ไรเป็นศูนย์กลางการขายส่งขนาดใหญ่ย่านชานเมืองเป็นตลาดที่พร้อมที่จะรองรับเกษตรกรจากทุกภาคที่ต้องการนำสินค้าของตนมาขายในราคาที่พอใจและเป็นธรรมกับผู้ซื้อและผู้บริโภคก็สามารถเข้าไปหาซื้อสินค้าทุกชนิดครบวงจร ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทั้งยังเป็ศูนย์รวมของกลุ่มพ่อค้าสินค้าเกษตรกรรมจากทุกภาคที่มารับซื้อสินค้าไปขายในภูมิลำเนาของตนเองปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายกิจกาจนมีอาคารขนาดใหญ่หลายอาคาร รวมทั้งมีห้องเย็นขนาดใหญ่ มีมาตรฐาน 4 อาคาร จำนวนทั้งสิ้น 21 ห้อง
 

:: L.C. (Thailand) Ltd. :: เลือกใช้ SRAN SR- SE

Homegrown, with a distinct international flavour, L.C. Development maintains operations in countries as
diverse as the United Kingdom, China, Malaysia,Thailand, Vietnam as well as Laos; and of course,
singapore.

:: Marubeni Thailand Co., Ltd :: เลือกใช้ SRAN SR- L

Marubeni has started business activities in Thailand for nearly 60 years as a Japanese trading firm.
Marubeni’s operations encompass domestic, import, export and offshore trade, and investment
activities, ranging from the development of natural resources to the retail marketing of finished
products. We, Marubeni, always follow rules of thumb as a multinational company, being as a
professional strategic partner with local companies. With an emphasis on becoming a “value-
creating company”,and the encouragement of valuable partners have enhanced our confidence
to firmly establish our branches and expand businesses and investment whenever the
opportunities arise.

:: Avon Cosmetics (Thailand) Ltd :: เลือกใช้ SRAN SR-L

เอวอนเป็นผู้นำขายตรงด้านความงามระดับโลก    ด้วยรายได้ประจำปีมากกว่า 10 พันล้านเหรียญสหรัฐ เอวอนมีสาขามากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกด้วยจำนวนผู้จำหน่ายอิสระมากกว่า 6.5 ล้านคน

:: Mitsubishi Electric Corporation :: เลือกใช้ SRAN SR-L Hybrid

Mitsubishi Electric Corporation proposes a joint venture with Saha Kang Yong Co., Ltd. In order to
develop better work efficiency, therefore, on 1st Nov 1971, Cooperation from both side under the
name “Kang Yong Watana Co.,Ltd.” Which Mean “Unity Growth Development, and Step Forward
Altogether” have been comitted since them.

:: Datapro Computer Systems Co., Ltd. :: เลือกใช้ SRAN SR-X Series 1100

Datapro Computer Systems Co., Ltd.(DCS) was founded in December 1986 under Premier Group
of Companies. Since founded, DCS has continuously equipped itself with leading IT and
ProfessionalOffice & Multimedia Products and Solutions with the strong intention to position itself
as a Total Enterprise IT Solution Provider

:: Queen Sirikit National Convention Center :: เลือกใช้ SRAN SR-L

N.C.C. Management & Development Co., Ltd. was established in January 1991 in response to the
needs of Thailand’s specific and important business sector.  The combined strength of the company’s
substantial and established business partners together with the up-front registered capital, ensure a
diverse range of essential management skills, backed by experience and expertise in such vital areas
as convention center and hotel management as well as property management and development.
 

:: Advance Integrated Technology Co.,LTD. ::

Advanced Integrated Technology Co., Ltd. is a new alternative in technology industry. Our goals are to
increase efficiency and decrease costs of procurement, maintenance, and operation processes for our
customers.

:: Mitsui Grinding technology :: เลือกใช้ SRAN SR-S

Mitsui Grinding technology is dedicated and committed in delivering high quality and superb, premium
standard products and services to our trusted customers. With innovation, research and development,
dedicated employees, we seek heights and vision to soar the sky to make MGT the best in the
world for our excellent performance, reliability and professionalism.

:: ฮอนด้า :: เลือกใช้ SRAN SR-L Hybrid

บริษัท ฮอนด้า เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเมื่อปี 2526ซึ่งนับเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจ ในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยรายหลัง ๆ โดยมีอายุเพียงสองทศวรรษ ปัจจุบันฮอนด้านับเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์นั่งรายใหญ่ที่สุดของประเทศ มีการเติบโตของยอดจำหน่ายที่รวดเร็วโดยยอดจำหน่ายตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2549

:: ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด :: เลือกใช้ SRAN SR-S

Sika ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2453 ปัจจุบันประกอบด้วยบริษัทในเครือ มากกว่า 70 บริษัท ยอดขายมากกว่า 761,760 ล้านบาท มีความเชี่ยวชาญทางด้านเคมีภัณฑ์เฉพาะด้าน Sika เป็นผู้นำในตลาดเฉพาะด้านประกอบด้วยเคมีภัณฑ์เพื่อการก่อสร้างและวัสดุติดยึดในงานอุตสาหกรรม
 

:: IMASEN :: เลือกใช้ SRAN SR-S

IMASEN was established in 1939.Since then, we have accommodated Japanese motorization
and have been actively pursued the development of various products like automobile lamps,
relays, window regulators, and seat adjusters. As a result, as a good partner for car makers,
we have succeeded in winning their confidence and we are achieving satisfactory business results.

:: Oji Paper Co., Ltd :: เลือกใช้ SRAN SR-L

Oji Paper Co., Ltd has decided an investment of new off machine coater for thermal paper at Oji Paper
(Thailand) Ltd (“OPT”) in Thailand. Oji Paper (Thailand) Ltd. is a subsidiary wholly owned by Oji Paper
Co., Ltd. This investment makes Oji Paper Group expand thermal paper sales in the growing Asian
market and strengthen the global supply chain of thermal paper to meet customers’ demand in
combination with the current production sites in Japan, North Americaand Europe.

:: บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด :: เลือกใช้ SRAN SR-M

บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2512 ด้วยความสนับสนุนจาก บริษัท อิเดมิตสึ โคซัน จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นผู้จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น รายเดียวในประเทศไทย ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “Apolloil” สำหรับตลาดยานยนต์ และ “Daphne” สำหรับตลาดภาคอุตสาหกรรม

:: บริษัท นูแมพ จำกัด :: เลือกใช้ SRAN SR-M

บริษัท นูแมพ จำกัด ประกอบกิจการด้านการศึกษา ค้นคว้า วางแผนวิเคราะห์วิจัยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานสำรวจภาคพื้นดินงานสำรวจรังวัดขั้นสูงงานสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม รับทำงานวางแผนการสำรวจ การรังวัด และจัดทำแผนที่ตลอดจนการจัดเตรียมประสานงานและจัดหาภาพถ่ายทางอากาศงานภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการออกแบบทางด้านวิศวกรรม ให้บริการงานสำรวจจุดควบคุมภาคพื้นดินทั้งทาง ราบและทางดิ่งรวมทั้งการสำรวจเพื่อการจัดทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ โดยใช้ GPS(Global Positioning System)เป็นต้น

:: บริษัท แมนไฮมม์ เอเชีย แปซิฟิค :: เลือกใช้ SRAN SR-SE

บริษัทแมนไฮมม์ได้แนะนำ Tracker ซึ่ง เป็นระบบการจัดการพ่อค้าแบบใหม่สำหรับพ่อค้ารถยนต์ที่เป็นอิสระ. ในปีเดียวกันนี้เอง บริษัทแมนไฮมม์ได้ปล่อย ธุรกิจกับทางกรมศุลกากร Mark III และได้แนะนำแหล่งของรถซากย่อยๆทั้งหมด

:: BAF (Thailand) Co., Ltd :: เลือกใช้ SRAN SR-L Hybrid

บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทการเงินคู่ค้าที่ให้บริการด้านสินเชื่อแก่ผู้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเท่านั้น บริษัทฯ เรามีความสัมพันธ์อันยาวนานกับบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ทั่วโลก มากว่าสามสิบปี บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาในเดือนสิงหาคม ปี 2547 ในที่สุดเราจะขยายธุรกิจออกไปทั่วประเทศไทย
 

:: Siam Ocean World :: เลือกใช้ SRAN SR-M

Siam Ocean World is a subsidiary of the Oceanis Australia Group, the world’s leading aquarium
operator with more that 15 years experience in the aquarium business. Situated at the new
elegant Siam Paragon, the world-class shopping destination.

:: Lexus sukhumvit Co.,Ltd.:: เลือกใช้ SRAN SR-M

Lexus sukhumvit Thailand Since our launch in 1989, we have passionately pursued perfection for
your driving pleasure. We create vehicles of refinement and style that harness the latest automotive
technology to give you a rewarding as well as a relaxing driving experience.

:: DC Consultants :: เลือกใช้ SRAN SR-S และ SRANWall AF-100

กลยุทธ์และกิจกรรมด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่นำเสนอโดย ดีซี คอนซัลแทนส์ ครอบคลุมและครบครันในทุกสายงานที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ การสร้างแบรนด์เอกลักษณ์องค์กร นักลงทุนสัมพันธ์ ไปจนถึงการสื่อสารเพื่อรับมือกับวิกฤติการณ์ และการบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ

:: Thai Petroleum Pipeline Company Limited :: เลือกใช้ SRAN SR-L Hybrid

ในปี พ.ศ. 2531 - 2532 รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาระบบการขนส่งน้ำมันภายในประเทศ ซึ่งคณะทำงานประกอบด้วย สำนักคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย บริษัทน้ำมันต่าง ๆ และตัวแทนจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การสร้างท่อส่งน้ำมันจากศรีราชาไปยังสระบุรี  โดยมีท่อแยกต่างหากจากลำลูกกาไปยังสนามบินดอนเมืองนั้น มีความเหมาะสมที่สุด
 

:: SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd. :: เลือกใช้ SRAN SR-L

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd. formerly nameas SEIKO P&C (THAILAND) Co., Ltd. It was
found in1988 as a subsidiary of SEIKO Precision Inc. onehundred percent and established SEIKO
PRECISION-(Thailand) Co., Ltd. as the same place on 1 June 2005.Now the company has diversified
produce for CameraShutter, Image Device, Time Recorder and PrecisionMold.

:: Humanica Limited :: เลือกใช้ SRAN SR-S

Humanica Limited is an independent provider ofbusiness process outsourcing.The company
wasincorporated in July 2003 with issued and paid-upshare capital of Baht 30 million. Our
mission is tohelp our clients focus on their core competenciesby outsourcing their non-core
business processesto us.Our services are technology driven andprocessfocused.

:: N.E.C. Infrontia Thai Ltd :: เลือกใช้ SRAN SR-L Hybrid

N.E.C. Infrontia Thai Ltd-We are a leadingmanufacturing company, well know in our key telephone
terminal and facsimile products.NEC Infrontia (formerly Nitsuko) was foundedin 1918,and began
as a company that develops, manufactures and markets telecommunicationequipment and
components. Currently, theNEC Infrontia Group is engaged in three businessareas, i-Communication
System, i-Appliance, andi-Solution, and has established a widemarketbase both overseas and in Japan.

:: Surint Omya Chemicals (Thailand) Co., Ltd :: เลือกใช้ SRAN SR-M

Surint Omya Chemicals (Thailand) Co., Ltd.is a Thai / Swiss joint venture company,leaderin calcium
carbonate market. We serve clientsin many industries such as paper, paint, plastic,locally and
internationally. We commit to excellentproducts, outstanding services, new technologyand continuous
resources development.

:: Li & Fung (Trading) Limited :: เลือกใช้ SRAN SR-L Hybrid

Li & Fung (Trading) Limited is a global trading group managing the supply chain for high-volume,
time-sensitive consumer goods. Garments make up a large part of the Li & Fung business which
also covers the sourcing of hardgoods such as fashion accessories, furnishings, gifts, handicrafts,
home products, promotional merchandise, toys, sporting goods and travel goods.

:: Biznetwork :: เลือกใช้ SRAN SR SE

BIZNETWORK is a Cisco Premier Certified Partner and is among Cisco’s top accredited specialists
in the Thailand for IP Communications and accredited Advanced Unified Communications, Advanced
Security, Advanced Wireless, Advanced Routing and Switching. These specialisations recognise
partners for their knowledge and expertise in specific technology solutions areas.

:: บริษัท นันทิยา แคร์ สโตน จำกัด :: เลือกใช้ SRAN SR-L

บริษัท นันทิยา แคร์ สโตน จำกัด หรือที่ใช้ชื่อว่า Thaigem เป็นร้ายขาย อัญมณีออนไลน์ของไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกในราวปี 2520บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจจากการที่เจ้าของร้านนำอัญมณีเพียงไม่กี่รายการ จากจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งอัญมณีไทยที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกเป็นตัวอย่างติดตัวไปขายให้แก่ลูกค้าที่สหรัฐฯ

:: NIDEC SHIBAURA ELECTRONICS CO.,LTD :: เลือกใช้ SRAN SR-S

NIDEC SHIBAURA ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.Line of business Manufacturing and
Marketing Motorsfor air-conditioners and washing machines to Japaneseand Korean firms in
Thailand and overseas and localmarkers - and can see about profile products and Jobs(careers)

::Yusen Air & Sea Service (Thailand) Co., Ltd :: เลือกใช้ SRAN SR-L

Yusen Air & Sea Service (Thailand) Co., Ltd.We integrate land, sea and sir transport tocreate the optimal distribution strategy.We Provide outstanding logistics solutionsthat keep you ahead of the competition.

:: Nikon :: เลือกใช้ SRAN Light LT100 และ SRAN Light LT500

Nikon has maintained an unwavering commitment to the study of light with the corporate philosophy, “Trustworthiness and Creativity”.But today,as webecome ever more global, what is the true value thatwe have to offer? To answer this all-important question,in 2007, we enacted “Our Aspirations—Meeting needs.Exceeding expectations.”as the new vision to createa new Nikon.

:: Sahacogen (Chonburi) :: เลือกใช้ SRAN SR-S

Sahacogen (Chonburi) PCL is a small power producer (SPP)which producingelectricity and steam,
and also developer having its head quarter and main facility in Saha GroupIndustrial Park, Sriracha
District, Chonburi Province. We arelooking for intelligent, dedicated and motivated people to help
Sahacogen expand our projects.

:: บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) :: เลือกใช้ SRAN SR-S

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ “ไออาร์พีซี” (“บริษัท”) เดิมชื่อ บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)
หรือ “ทีพีไอ” กำลังมุ่งพัฒนาเฉพาะในธุรกิจ 5 สาขา อันประกอบด้วย น้ำมัน ปิโตรเคมี ไฟฟ้าท่าเรือ และ ศูนย์อุตสาหกรรม

:: บริษัท มาลี จำกัด :: เลือกใช้ SRAN SR-L

บริษัท มาลี จำกัด คือผู้นำการตลาดน้ำผลไม้ ผลไม้กระป๋อง และเครื่องดื่มธัญพืช ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกๆด้าน ไม่ว่า จะเป็นด้านการคัดสรรวัตถุดิบการผลิต การแปรรูปผลไม้ และการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมาย สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกระดับ ดั่งวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ คือ“บริษัทในใจคู่ค้าและผู้บริโภคในธุรกิจอาหารแปรรูประดับสากล”

:: ปตท. สผ. :: เลือกใช้ SRAN SR-L ในการประเมินความเสี่ยงระบบ

ปตท. สผ. เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของคนไทย มีพันธกิจหลักในการสรรหาปิโตรเลียม เพื่อสนองความต้อง การใช้พลังงานทั้งภายในประเทศ และประเทศที่ไปลงทุน รวมทั้งสามารถนำเป็นรายได้กลับคืนสู่ประเทศไทย ปตท.สผ. เป็นบริษัทมหาชนหนึ่งในสิบบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทุนตามตลาดสูงสุดใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

:: Mariani ’s :: เลือกใช้ SRAN Security Gateway F351

Mariani ’s award winning products and dedigns have kept it the fastest growing dried in the US. High quality and high impact graphics attention, and product quality is in full view with the taste and
convenience that will have consumers returning for more.

:: Manager online และ Myfirstinfo.com :: เลือกใช้ SRAN SR-110 และ SR 1045

Manager online และ Myfirstinfo.com เป็นห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เกิด ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ในการจัดทำระบบห้องสมุดออนไลน์ เรามีค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาระบบจึงใคร่ขอความ อนุเคราะห์
จากผู้ใช้ บริการชำระค่าบำรุงรักษาระบบและ ค่าบริการจัดส่งข้อมูลเป็นราย click

:: บริษัท พลายซิสเตมส์ จำกัด ::

บริษัท พลายซิสเตมส์ จำกัด จัดจำหน่ายสินค้าด้านไอทีรายใหญ่ในจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียงปัจจุบันมีสินค้าที่จัดจำหน่ายรวมทั้งสิ้นกว่า150 ยี่ห้อ ในปี 2545 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจไปสู่การเป็นผู้จัดจำหน่ายแบบเพิ่มมูลค่า(Value Added Distribution Company)โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่มหลักคือ IT Products Distribution Business ,P-enabling Infrastruture Business ,PSU (Plai Serivce Unit),Biding Project Unit ,Research and Development นี้ เป็นต้น

:: บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมจำกัด(มหาชน)::เลือกใช้ SRAN Security Gateway F351

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารและจัดการกากของ เสียอุตสาหกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

:: ห้างหุ้นส่วนสามัญสมาร์ทเลิร์นนิ่ง :: เลือกใช้ SRAN SR-110

ห้างหุ้นส่วนสามัญสมาร์ทเลิร์นนิ่ง เป็นบริษัทที่ผลิตสื่อการเรียนรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยให้เรียนรู้พร้อมปฏิบัติจริง เพื่อให้เด็กไทยสามารถสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง

 
 
© Copyright 2011 Global Technology Integrated All right reserved.