Search
Close this search box.
Global Technology Integrated
ผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Cyber Security สัญชาติไทย รายแรกและรายเดียว ด้วยประสบการณ์นานกว่า 20 ปี ภายใต้เครื่องหมายการค้า SRAN
อ่านต่อ
หน่วยงานกว่า 500 แห่งทั้งภาครัฐและเอกชน เลือกใช้ SRAN
มีผู้ใช้งานมากกว่า 1,300 แห่งทั่วประเทศ ให้ความไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์ SRAN ดูแลระบบความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศในองค์กร
อ่านต่อ
ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015
บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO9001:2015 โดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
อ่านต่อ

องค์กรของคุณกำลังพบปัญหาเหล่านี้อยู่ใช่หรือไม่?

ถ้าองค์กรของคุณไม่มีการจัดเก็บ Log File ให้ถูกต้อง และสอดคล้องตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

SRAN ช่วยคุณได้ ด้วยอุปกรณ์จัดเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ที่สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง ทั้งยังเฝ้าระวัง และป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในองค์กรกลายเป็น Botnet และเป็นฐานให้เหล่าแฮกเกอร์ใช้ในการโจมตีเป้าหมาย

SRAN ช่วยคุณได้ ด้วยอุปกรณ์จัดเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ที่สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง ทั้งยังเฝ้าระวัง และป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร

มีการใช้ Bandwidth เกินความจำเป็น ทำให้ระบบเครือข่ายขององค์กรไม่เสถียร ช้าบ้าง ล่มบ้าง

SRAN ช่วยคุณได้ ด้วยอุปกรณ์จัดเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ที่สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง ทั้งยังเฝ้าระวัง และป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร

SRAN Cybersecurity

Full Functional Network Security and Logging Report

Comprehensive network traffic analysis and security monitoring

 • 1. Bandwidth Monitoring
  • Protocol and Bandwidth Usage
  • Application Monitoring (Software Bandwidth Usage)
  • Social Network Monitoring (Facebook, Line, Youtube, Pantip)
  • User Monitoring
 • 2. Automatic Identification Device
  • Know Device / Unknown device
  • Approve Device / Rogue Detection
  • BYOD : Desktop / Mobile
  • Inventory : Device
 • 3. Detection
  • Attack Detection (Brute force, exploit)
  • Malware/Virus Detection
  • Detection Software
  • Bittorent Detection
  • Tor/Proxy Detection
 • 4. Log Analysis
  • Threat Analysis
  • Risk Analyzer
 • 5. Log Archive / Log Audit
  • Raw Full Data
  • Support AD (Active Directory)
  • Export Data
  • Integrity Hashing
  • Active Directory Login Success/Login Fail, SSH Login Success/Login Fail
 • 6. Deep Search
  • Network Forensic Evident Data
  • Conditional Search
 • 7. Protection
  • Web Filtering (Advertisements Block, Anti-Phishing, Antivirus/Malware)
 • 8. Report
  • Executive Summary
  • Compliance Thai Cyber Law Log Correlation Report
  • HTTP/SSL Analyzer

SRAN Advanced Log Monitoring and Report

Play Video

4 เหตุผลที่ควรเลือกใช้ SRAN

Our Experience and Expertise

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Cyber Security นานกว่า 20 ปี จึงมั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้าและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

All-in-One Product

ผลิตภัณฑ์ SRAN ไม่ได้จัดเก็บ Log File เพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถตรวจจับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ พร้อมแจ้งเตือน และเฝ้าระวังภัยคุกคามให้เครือข่ายของคุณได้อีกด้วย

User-Friendly Appliance

อุปกรณ์ง่ายต่อการติดตั้ง ไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบ มีหลากหลายรุ่นตามความเหมาะสมในการใช้งานและขนาดองค์กร

Worth Your Investment

คุ้มค่าการลงทุน เพราะจ่ายเงินน้อยกว่าแต่ได้ความคุ้มค่ามากกว่า ทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่คนในชาติสามารถควบคุมได้เอง เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศไทย

News And Events

GLOBAL TECHNOLOGY INTEGRATED CO., LTD.