Post-News-TH

ทีมงาน SRAN ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) และสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา ดร.นรัตถ์ สาระมาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT รุ่นที่ 11 การบรรยายหัวข้อ “Cyber Security”

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผลงาน "คอมพิทักษ์ อินเทอร์เน็ตสะอาดสำหรับเด็กและเยาวชน by SRAN" โดยคุณนนทวรรธนะ สาระมาน ได้รับรางวัลชนะเลิศด้าน Digital Security Innovation Awards จากงานนานาชาติ BIDC Award 2018 (ฺBangkok Internationnal Digital Content Festival 2018) ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 คุณนนทวรรธนะ ทีมพัฒนา SRANได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรอบรมความรู้ในงาน "JODOI DAY 2018 Network & Cyber Security Day" ณ The Connecion Educuisine

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ทางบริษัทฯ จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นำโดยคุณนรัตถ์ สาระมาน กรรมการผู้จัดการ กล่าวอวยพรและจับสลากมอบของรางวัลเป็นเงินสดและชุดของขวัญให้แก่พนักงานทุกท่าน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง แจ้งวัฒนะ

คุณนรัตถ์ สาระมาน กรรมการผู้จัดการบริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ได้รับเกียรติจากสถาบันวิจัยพัฒนาและวนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้ารับประกาศนียบัตร โดย SRAN ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม เมื่อวันจันทร์ 25 ธันวาคม 2560 งานประชุมกรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11/2560(20) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เมื่อ วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00-15.30 น.คุณนรัตถ์ สาระมาน กรรมการผู้จัดการบริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ร่วมพูดคุยในงาน Open Forum เปิดบ้านเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาให้ข้อคิดเห็น ในหัวข้อ "แผนการพัฒนาบุคลากรด้าน Cybersecurity กับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน"ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21ของ ETDA สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

คุณนรัตถ์ สาระมาน กรรมการผู้จัดการบริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ได้รับเชิญจากรายการขีดเส้นใต้เมืองไทย ร่วมพูดคุยถึงความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการรับมือกับ“มัลแวร์วันนาคราย” (WannaCry Ransomware) ที่สร้างความวิตกกังวลไปทั่วโลก โดยเฉพาะกรณีที่ สปท.เตรียมพิจารรณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อป้องกันระบบเครือข่ายโทรคมนาคมทั้งระบบไปติดตามกับคุณสภาพ คลี่ขจาย

กระแสเรื่องการเล่นเกมส์ในช่วงนี้ออกมาในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก แต่อีกมุมมองหนึ่ง การเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ในสิ่งที่กำลังสนใจ อาจเสริมสร้างศักยภาพใหม่ที่ก่อเกิดประโยชน์ได้ในอนาคต บริษัทฯ จึงเปิดพื้นที่ให้เด็กๆ ได้คิดสร้างสรรค์และออกแบบเกมส์ด้วยตัวเอง จากโปรแกรมสำเร็จรูป ที่ห้องฝึกอบรมของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 - 4 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมี คุณพีรพัทธ์ นันนารารัตน์ วิทยากรผู้มีประสบการณ์ออกแบบเกมส์เองตั้งแต่วัยเด็ก และต่อยอดการเรียนรู้จนเป็นวิทยากรให้หลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน