พฤศจิกายน 2005

ทางบริษัทโกลบอลเทคโนโลยี อินทรีเกรดเทด และ ทีมพัฒนาวิจัย SRAN Technology ได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ ให้กับกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548  ที่ห้องประชุมกองทัพอากาศ มีนายทหารมารับฟังจำนวนมาก

You don't have permission to register