เมษายน 2009

บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ผู้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเฝ้าระวังภัยคุกคามเครือข่ายสารสนเทศ “สราญ” (SRAN) จับมือ 2 ค่ายยักษ์ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด และบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด