พฤศจิกายน 2018

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ขอเชิญเข้าร่วมงานจัดแสดงซอฟต์แวร์และฟังสัมนากับวิทยากรชื่อดัง ในงาน “Thailand Software Fair 2018”

ความโดยย่อ ดังนี้ “ผมคิดว่า ถึงเวลาแล้วที่ควรส่งเสริมนวัตกรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์โดยคนไทย ปลูกจิตสำนึกนี้ไปทุกภาคส่วน ด้วย “การสร้างชาติด้วยดิจิทัลให้คนไทยเป็นหนึ่งเดียว”