พฤษภาคม 2019

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คุณนนทวัตน์ สาระมาน ได้รับเรียนเชิญเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ตัดสินการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2019 ประเทศไทย