พฤศจิกายน 2019

คุณนนทวัตน์ สาระมาน เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนา

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน. 2562 คุณนนทวัตน์ สาระมาน ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานประกาศรางวัลซอฟต์แวร์ไทย ATSI - Digital Entepreneur Awards เป็นเวทีสำหรับองค์กรที่กล้าเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำโดยคนไทย ในงาน OIIO Thailand Techland 2019