มกราคม 2020

สวัสดีครับ 🙏 ผมนายสราญกลับมาพบกับท่านอีกครั้งในรูปแบบของการ์ตูนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการรู้ทันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลสารสนเทศครับ