สิงหาคม 2020

ตัวแทน บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด มอบ iPhone 11 ให้กับ บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์เมชั่น จำกัด ในการทำได้ตามเงื่อนไข Promotion SRAN Partner ในไตรมาส 2 ปี 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณตัวแทนจำหน่ายทุกบริษัท ที่ให้การสนับสนุน Product SRAN ด้วยดีเสมอมา ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ SRAN ยังสามารถร่วม Promotion ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563   รายชื่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับรางวัลอื่นๆ ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2563 บริษัท เดอะ โนเบิล จํากัด บริษัท เดอะ อัพไซด์ จำกัด บริษัท ซีวายเอ็น คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัท