ธันวาคม 2020

สวัสดีครับ 🙏 ผมนายสราญกลับมาพบกับท่านอีกครั้งในรูปแบบของการ์ตูนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการรู้ทันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลสารสนเทศครับ

ตัวแทน บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด มอบ iPhone 11 ให้กับ บริษัท เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จำกัด ในการทำได้ตามเงื่อนไข Promotion SRAN Partner ในไตรมาส 3 ปี 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณตัวแทนจำหน่ายทุกบริษัท ที่ให้การสนับสนุน Product SRAN ด้วยดีเสมอมา ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ SRAN ยังสามารถร่วม Promotion ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563   รายชื่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับรางวัลอื่นๆ ในไตรมาสที่  3 ปี 2563 บริษัท เวอร์ค โซลูชั่น ๑ จำกัด บริษัท เดอะ เบสท์ เซนเตอร์ จำกัด