Image Alt

Global Technology Integrated

ใบรับรองคุณภาพอุปกรณ์ SRAN

ปี 2551 พลตำรวจโท สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับบริษัทโกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจจับภัยคุกคามระบบเครือข่าย SRAN Security Center และปฏิบัติการร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในการจับกุมอาชญากรข้ามชาติได้สำเร็จ โดยดำเนินคดีจาก Log files ที่ได้จากอุปกรณ์ SRAN และได้นำเป็นหลักฐานในชั้นศาลจนสาวถึงการจับกุมกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาตินี้ได้

นับเป็นเกียรติประวัติครั้งสำคัญสำหรับบริษัทฯและผลิตภัณฑ์ SRAN ที่เทคโนโลยีของไทยได้มีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเป็นเครื่องยืนยันความสามารถของอุปกรณ์ SRAN Security Center โดยเฉพาะ Log Files ที่ได้จากอุปกรณ์ SRAN Security Center สามารถนำมาประเมินและวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได้ผลจริง จนสามารถจับกุมอาชญากรไฮเทคได้ในที่สุด

 

ซอฟท์แวร์ SRAN Security Center ได้รับตราสัญลักษณ์ Buy Thai First เป็นการรับประกันว่าได้ผ่านข้อกำหนดของ SIPAและสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) สามารถใช้งานได้จริง โดยมีองค์กรที่ซื้อซอฟต์แวร์ดังกล่าวไปใช้เป็นผู้ยืนยันการใช้งาน อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

SRAN Security Center ได้รับใบรับรอง RoHs, FCC, CE และ UL เป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของ EU และ USA อีกด้วย

 

 

บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ผู้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ SRAN Security Center ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เป็นการยืนยันถึงความพร้อมในงานบริการด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล และมาตรฐานการผลิตอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยข้อมูลในระดับเครือข่ายคอมพิวเตอร์