Image Alt

Global Technology Integrated

คุณนนทวัตน์ สาระมาน ได้รับเชิญบรรยายให้กับสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ในหลักสูตร วทร. รุ่น 51

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 คุณนนทวัตน์ สาระมาน ผู้บริหารบริษัท โกลบอลเทคโนโลยีฯ ได้รับเชิญบรรยายให้กับสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ในหลักสูตร วทร. รุ่น 51 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนายทหารเรือชั้นผู้ใหญ่ หัวข้อในการบรรยายคือ “เรียนรู้และเข้าใจถึง สงครามไซเบอร์ ในยุคปัจจุบัน”

ระยะเวลาบรรยาย 8:45 – 12:00 โดยมีผู้เข้าฟังการบรรยายจำนวน 144 คน ประกอบด้วย ทหารเรือ ทหารบก ทหารอากาศ ตำรวจ และหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ บ.การบินกรุงเทพ บ.ปตท บ.วิทยุการบิน กรมประมง กรมเจ้าท่า และ สำนักอัยการ
รวมทั้งทหารเรือ จำนวน 2 นาย จากประเทศมาเลเซีย และพม่า