Image Alt

Global Technology Integrated

โกลบอลเทคฯ ฉลองครบรอบปีที่ 17 ของบริษัท

โกลบอลเทคฯ ฉลองครบรอบปีที่ 17 ของบริษัทฯ ในวันแห่งความรัก ด้วยการมอบสิ่งของจำเป็นและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี โดยมีตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563