Image Alt

Global Technology Integrated

“Useelive” ได้รับรางวัล Virtual Class Room Platform Innovation ในงาน Bangkok International Digital Content Festival 2020

“Useelive” ได้รับรางวัล Virtual Class Room Platform Innovation : รางวัลสําหรับการสร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรมห้องเรียนเสมือนเพื่อสังคม สาขา e-Learning ในงาน Bangkok International Digital Content Festival “Opening Ceremony and BIDC Awards”
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ลิโด้คอนเน็คท์ โรงภาพยนตร์ 1