Image Alt

ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท

บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ โดยเริ่มให้บริการด้านการประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่าย (Vulnerability Assessment) และการทดสอบการโจมตีและเจาะระบบเครือข่าย (Penetration Testing) จากนั้นจึงนำความรู้ความเชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Cyber Security สัญชาติไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SRAN” (Security Revolution Analysis Network) ที่มีแมววิเชียรมาศเป็นสัญลักษณ์

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบวงจร นับตั้งแต่ การผลิตสินค้า การให้บริการหลังการขาย พร้อมเสนอบริการด้าน Cyber Security ที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของไทยสู่มาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแบบยั่งยืนที่คนในชาติเป็นผู้กำหนดขึ้นเอง และคุ้มค่าต่อการลงทุน เพื่อลดการนำเข้าอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทำให้ประเทศไทยต้องสูญเม็ดเงินมหาศาล

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อคนทุกคน”

พันธกิจ

“มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ง่ายต่อการใช้งาน พร้อมแสวงหาความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจ”

เราเชื่อว่า

นวัตกรรมที่ใช้ในการป้องกันภัยคุกคามในโลกไซเบอร์และสร้างความมั่นคงทางข้อมูลสารสนเทศ ควรเป็นเทคโนโลยีที่คนในชาติสามารถควบคุมได้เอง เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศไทย ภายใต้คำขวัญที่ว่า “Lower Cost More Secure”

2546
ก่อตั้ง บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด
เริ่มให้บริการประเมินความเสี่ยง และทดสอบการเจาะระบบสารสนเทศ (Vulnerability Assessment and Penetration Test)
2547
SRAN Security Center
พัฒนาอุปกรณ์ในการอํานวยความสะดวกในการตรวจประเมินความเสี่ยงระบบเครือข่ายให้กับผู้ใช้บริการ แนะนําอุปกรณ์ด้านการเฝ้าระวังภัยคุกคามบนเครือข่ายสารสนเทศ และการใช้งานเครือข่ายที่ไม่เหมาะสมแบบครบวงจร ในอุปกรณ์เดียวภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ SRAN Security Center
2550
SRAN Light และ SRAN Light Hybrid
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้าน IT Security ให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้นโดยมี Module ในการจัดเก็บข้อมูลจราจร คอมพิวเตอร์ ตามพรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ภายใต้ชื่อ SRAN Light และ SRAN Light Hybrid
2554
SRAN Log Manager
พัฒนาระบบเก็บและค้นหาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ภายใต้ชื่อ SRAN - Log Manager
2555
Big Data Analysis
ติดตั้งและวางระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big Data ) ให้กับหน่วยงานขนาดใหญ่หลายแห่ง
2556
SRAN NetApprove
พัฒนาอุปกรณ์เฝ้าระวังเชิงลึกภายใต้ชื่อ SRAN - NetApprove
2557
Managed Security Service
วางแผนปรับปรุง SRAN - Log Manager โดยมีปรับปรุงบาง Module และให้สามารถทํางานร่วมกับ SRAN - NetApprove เป็น Solution สําหรับการให้บริการ MSS
2558
SRAN Light LT50
SRAN Light LT50 ได้รับคัดเลือกให้เข้าในบัญชีนวัฒกรรมไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัฒกรรมของประเทศโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รายละเอียดตาม link นี้ https://www.hots.g.dou FROMOM/CARBRAIWERHORM/TRAWER.1 4. RINIA.AM.DATA000-4,00004159.HOE
2558
SRAN Module Logger
SRAN Module Logger รุ่น 1.0.0 ได้รับมาตรฐาน มคอ.4003.1-2552 ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
2560
SRAN NetShield
พัฒนา SRAN NetShield อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)
2561
ISO9001:2015
บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทค จํากัด ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ มาตรฐาน ISO9001:2015
2563
Useelive
พัฒนา “Useelive” ระบบ Data Live Streaming และได้รับรางวัล Virtual Class Room Platform Innovationlunu Bangkok International Digital Content Festival 2020
2563
SRAN Personal Data Protection Service
พัฒนาบริการ SRAN Personal Data Protection Service บริการและระบบที่ช่วยดูแลและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
2564
SRAN Mobile Security
พัฒนา SRAN Mobile Security แอปพลิเคชันป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์บนมือถือ ป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เป็นภัย Malware, Phishing
2564
SRAN CYBER INSURANCE PLUS
SRAN ร่วมกับ กรุงเทพประกันภัย เปิดตัว SRAN CYBER INSURANCE PLUS สร้างความคุ้มครองป้องกันภัยทางไซเบอร์สูงสุด 1 ล้านบาท

ผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

“ผมอยากเห็นผลิตภัณฑ์ด้าน High Technology ของคนไทย แบบเดียวกับ Samsung ของเกาหลี หรือ Huawei ของจีน และเราหวังว่าสักวันเราจะขึ้นไปถึงจุดนั้น หรืออย่างน้อยเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งให้มีคนอยากก้าวตามเรามาบ้างก็ยังดี”

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผมอยู่วงการ Cybersecurity กว่า 18 ปี ทำงานเดียวมากว่าครึ่งชีวิต SRAN เป็นแบนด์ที่เราภาคภูมิใจ และเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเรา แมวตัวนำพาบริษัทเราเติบโต และเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผมมีวันนี้

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการทั่วไป

“เราดูแลพนักงานทุกคนเหมือนสมาชิกในครอบครัว การทำงานจึงอบอุ่นและเป็นกันเอง เราเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความสามารถและอยากสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อตนเองและผู้อื่น เมื่อดึงศักยภาพสูงสุดของแต่ละคนออกมา ก็จะได้ทีมงานคุณภาพที่พร้อมจะฟันฝ่าทุกอุปสรรคไปด้วยกัน”