Image Alt

ร่วมงานกับเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก Global Technology Integrated Co.,Ltd
รับสมัครโปรแกรมเมอร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
• ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
• ไม่ต้องเรียนจบ ตรงสาขา ขอแค่รักในด้านโปรแกรมเมอร์และมีความสามารถ
• สามารถทำงานเป็นทีมได้ และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
• เคยใช้ PHP Framework ในการพัฒนา Web เช่น Laravel framework
• สามารถใช้งาน javascript framework (jQuery, Vuejs, Angular) ได้
• มีความเข้าใจในหลักการ Design Pattern Model-View-Controller (MVC)
• มีความรู้พื้นฐานคำสั่ง SQL หรือใช้ฐานข้อมูล MySQL ได้
• มีทักษะในการเขียนภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุณาระบุภาษาที่ถนัดเท่านั้น
.
.
สนใจกรอกข้อมูลตาม Link ด้านล่างนี้
.
Link: https://forms.gle/xtx139vGUroKTF4K8
กรรมการผู้จัดการ

“ผมอยากเห็นผลิตภัณฑ์ด้าน High Technology ของคนไทย แบบเดียวกับ Samsung ของเกาหลี หรือ Huawei ของจีน และเราหวังว่าสักวันเราจะขึ้นไปถึงจุดนั้น หรืออย่างน้อยเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งให้มีคนอยากก้าวตามเรามาบ้างก็ยังดี”

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

“งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน Cybersecurity คือความสนุกและท้าทาย เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราคิดทำจะสำเร็จหรือล้มเหลว แต่เมื่อเราข้ามผ่านอุปสรรคและความยากลำบากไปได้ ผลลัพธ์คือความภาคภูมิใจที่พวกเราจะร่วมยินดีไปด้วยกัน”

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการทั่วไป

“เราดูแลพนักงานทุกคนเหมือนสมาชิกในครอบครัว การทำงานจึงอบอุ่นและเป็นกันเอง เราเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความสามารถและอยากสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อตนเองและผู้อื่น เมื่อดึงศักยภาพสูงสุดของแต่ละคนออกมา ก็จะได้ทีมงานคุณภาพที่พร้อมจะฟันฝ่าทุกอุปสรรคไปด้วยกัน”