Post-News-TH

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2550 ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด

ในงาน IT INNOVATION & BUSINESS SURVIVAL FOR SMEs ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2550 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณสมศักดิ์ พิธุกานต์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ได้รับเกียรติจากนักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้จัดงาน เรียนเชิญ เป็นวิทยาการบรรยายภายในหัวข้อเรื่อง “การประเมินความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยทางธุรกิจ” และภายในงานได้มีการนำผลิตภัณฑ์ SRAN ออกบูธร่วมแสดง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

บริษัทโกลบอลเทคโนโลยี อินทรีเกรดเทค ผู้ผลิตนวัตกรรมด้านความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ในแบนด์ SRAN ร่วมลงนามงานบริการด้านความปลอดภัยกับบริษัท กสท โทรคมนาคม

SRAN ได้เข้าร่วมแสดงนวัฒกรรมในงาน ICT Expro 2006  ที่อิมเพคเมืองทองธานี ซึ่งในงานได้มีผ้สนใจเข้ามาที่บูธจำนวนมาก โดยเจ้าภาพในการจัดงานคือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในงานทางทีมงาน SRAN ยังเปิดตัวอปุกรณ์ป้องกันภัยระบบเครือข่ายขนาดเล็ก mini box ในชื่อสินค้า SRAN wall

ปี 2548 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ กสท. ร่วมกับ บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด และ Snort Thailand จัดการบรรยายหัวข้อการใช้ Snort ในการตรวจจับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทางบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัด Thai Snort ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างระบบตรวจภัยคุกคามทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย snort โดยในงานนี้ กสท. เป็นเจ้าภาพอำนวยสถานที่ ห้องบรรยายเพื่อให้ผู้ร่วมรับฟังบรรยายได้รับความรู้กันอย่างทั่วถึง โดยเผยแพร่เทคนิคการป้องกันภัยและเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ข้อมูลสารสนเทศ ทั้งจากบทความ และกิจกรรมที่ส่งเสริมองค์ความรู้ ทีมงาน SRAN ได้มีส่วนร่วมในการจัด Thai Snort

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2548  บริษัทฯ จัดอบรมเพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจด้านการจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามสมัยใหม่ ให้กับนายทหารที่ดูแลหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ ในสังกัดกองทัพอากาศ ที่ห้องประชุมกองทัพอากาศ

บทสัมภาษณ์ในหนังสือ By your Side ฉบับที่ 27 เดือนกรกฎาคม 2548 ของ Ineternet Thailand (inet)เนื้อหาพูดเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัย บนระบบเครือข่ายสารสนเทศ และที่มาของคำว่า "SRAN" เทคโนโลยีด้านความมั่นคงทางข้อมูลของคนไทย สามารถอ่านและชม Clip Video ได้ที่ http://www.inet.co.th/about/news_magazine.phphttp://www.inet.co.th/about/video.php?wmv=sran_256k.wmv อื่นๆบางส่วนการบรรยายในงานเปิดตัวบริการ Cyfence จาก CAT Telecom ตุลาคม 2549

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังเป็นประธาน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ICT ไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหน่วยตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

ผู้จัดการรายวัน - โกลบอลเทคโนโลยีส่ง SRAN security Center ลงตลาดรองรับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 จับตลาดกลุ่มผู้ที่ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งรัฐและเอกชนที่ต้องการอุปกรณ์เฝ้าระวังภัยคุกคามเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ปี 2547 บริษัทฯ นำอุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุกบนระบบเครือข่าย (Network Intrusion Detection and Prevention System) ภายใต้ชื่อ "SRAN" ไปทำการทดสอบที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้สร้างความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศกับหน่วยงานด้านการศึกษาหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์