มีนาคม 2019

ในยุคที่อินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต มือถือที่ทำหน้าที่เอนกประสงค์ เช่น โทรศัพท์ บันเทิง แสดงความคิด ความรู้สึก การรับรู้ข่าวสาร จนทำบางสิ่งบางอย่างได้เปลี่ยนไป

Net Approve เป็น Next Generation ของ SRAN Light Hybridอุปกรณ์นี้มีจุดเด่น 2 จุดใหญ่ คือ การระบุตัวตนผู้ใช้งาน (Identity) และการป้องกันไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์แปลกปลอมเข้ามาสู่ระบบเครือข่ายของเรา  ทุกเครื่องต้องมีการ Approve ก่อน ถึงจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ โดยวิธีการนี้เรียกว่า "Neo Identity" โดยที่สามารถระบุตัวตนจากการใช้งานโดยไม่ต้อง Login และความสามารถในการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Recording Internet and Network Activity)

ขอบคุณหน่วยงานที่สั่ง SRAN 77 จังหวัด ที่ไว้วางใจอุปกรณ์ของเราในการจัดเก้บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามกฎหมาย กว่า 15 ปี ในการยืนหยัดในการพัฒนา SRAN

โลกเราวันนี้ มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือ การทำอะไรตามๆกัน จนเป็นกระแสสังคม หรือโปเกมอนฟีเวอร์ ให้ทายไม่เกินเดือนก็เริ่มหมดอายุความฟีเวอร์ ต้องเดินตามรุุ่นพี่ที่เคยเกิดก่อน เช่น ตุ๊กตาลูกเทพ เฟอร์บี้ และอื่นๆ ที่ผ่านมา